Magdalena i Ante - fotografiranje vjenčanja u Đakovu

Mjesto fotografiranja vjenčanja: Đakovo